ไฮบริด Archives - LoveHINO
มิถุนายน 1, 2018
รถโดยสาร hino hybrid

Review รถบัส โดยสาร ปรับอากาศระบบไฮบริด Hybrid ของ ขสมก

FUTURE IS NOW ฮีโน่ ส่งมอบรถบัสโดยสาร ปรับอากาศระบบดีเซลทำงานร่วมกับไฟฟ้า (Hybrid) ให้ ขสมก. ทดลองวิ่งใช้งาน HINO ส่งมอบรถ โดยสาร ปรับอากาศระบบดีเซลทำงานร่วมกับไฟฟ้า (Hybrid) โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถ ในโครงการความร่วมมือระหว่าง ขสมก. บริษัท ฮีโ […]