ไฟฮาโลเจน

December 27, 2017

Review รถ Hino 300 Innovator XZU650 ดัดแปลงพิเศษของโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

ในวันที่ 25 และ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือของ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัดสาขาเชียงใหม่ ได้ให้บริจาครถรับส่งนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง 8 ชั่วโมง และเส้นทางในการเข้าถึงจำเป็นต้องใช้รถที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งรถบรรทุกที่ฮีโน่จัดทำให้เป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ของโรงเรียนนี้ได้ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ […]