ตัวถังรถบรรทุกประเภทต่างๆ อุปกรณ์ ลูกพ่วงและหางพ่วง

กระบะพื้นเรียบ - Flatbed

กระบะบรรทุก - Cargo

กระบะคอกบรรทุก - Cargo Deck

ตู้แห้งรถบรรทุก - Van

กระบะบรรทุกมีหลังคา - Cargo with Roof

กระบะดัมพ์ - Dump

ตัวถังประเภทอื่นๆ - ETC

BUY NOW