โรงงานฮีโน่

February 3, 2019

ฮีโน่ประกาศตั้งไทยเป็นศูนย์กลางการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของภูมิภาคอาเซียน

บริษัทฮีโน่มอเตอร์ส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น, บริษัทฮีโน่มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศก่อตั้งฐานการผลิตแล ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และขยายการบริการแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยได้แต่งตั้งให้ คุณสมชาย เปลี่ยนแก้ว ซึ่งมีประสบการณ์และผลการทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับฮีโน่มาอย่างยาวนาน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) โดยการสร้างศูนย์การผลิตและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ […]