กรมการขนส่งทางบก Archives - LoveHINO
มิถุนายน 8, 2018
no gps

กรมการขนส่งทางบกลั่น! โทษหนักตัดสัญญาณ GPS รถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบกประกาศลั่น จะดำเนินการทางกฎหมายเด็ดขาดทุกกรณี!!! หากพบว่ามีการตัดสัญญาณ GPS รถบรรทุก ตัดสัญญาณ GPS รถบรรทุก ปรับสูงสุดและพักใบอนุญาตขับรถทันที ส่วนผู้ประกอบการมีความผิดสั่งพักใช้รถและอาจพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พร้อมสั่งตรวจสอบข้อมูลการเดินรถ รวบรวมหลักฐานแจ้งความดำ […]