ใหม่จากฮีโน่! รถบรรทุกสิบล้อ ยกเพลา แบบ6x2 และรถบรรทุกสิบล้อ ช่วงยาวพิเศษ 12 เมตร
%d bloggers like this: